צ'אט קורונה - תשובות לשאלות און ליין

תרומות מיישות מדינית זרה

דווח לרשם ההקדשות על תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה:

 

בשנת 2022
1. נציבות האו"ם, למרכז סיוע לעובדים הזרים - מסיל"ה - בתל אביב - יפו - סך של 222,040 ₪.


בשנת 2020

1. נציבות האו"ם, למרכז סיוע לעובדים הזרים - מסיל"ה - בתל אביב - יפו - סך של 340,517 ₪.
2. משרד פדרלי הגרמניה, לבית ליבלינג (העיר הלבנה) - בתל אביב - יפו - סך של 167,873 ₪.
3. קרן פדרלית לתרבות גרמניה, לבית ליבלינג (העיר הלבנה) - בתל אביב - יפו - סך של 505,984 ₪.

 

בשנת 2019 
1. נציבות האו"ם, למרכז סיוע לעובדים הזרים - מסיל"ה - בתל אביב - יפו - סך של 150,333 ₪.
2. משרד הבינוי של ממשלת גרמניה, למרכז העיר הלבנה - בתל אביב - יפו - סך של 428,197 ₪.
3. שגרירות גרמניה, למרכז העיר הלבנה - בתל אביב - יפו - סך של 60,781 ₪.
4. שגרירות גרמניה, למרכז מפתן אלון - בתל אביב - יפו - סך של 2,895 ₪.
5. מכון פילצקי לתרבות, פןלין, למרכז העיר הלבנה - בתל אביב - יפו - סך של 19,818 ₪.
6. מוסד הבאוהאוס, גרמניה, למרכז העיר הלבנה - בתל אביב - יפו - סך של 15,335 ₪.
7. מוזיאון הבאוהאוס, גרמניה. למרכז העיר הלבנה - בתל אביב - יפו - סך של 11,501 ₪.
8. ארכיון הבאוהאוס ברלין, גרמניה. למרכז העיר הלבנה - בתל אביב - יפו - סך של 3,829 ₪.


בשנת 2018
1. מנציבות האו"ם, למרכז סיוע לעובדים הזרים - מסיל"ה - בתל אביב - יפו - סך 417,655 ₪.
2. מקרן התרבות הפדרלית הגרמנית, למרכז העיר הלבנה - בתל אביב - יפו - סך 106,250 ₪.
3. משגרירות ארה"ב בישראל, למרכז קהילתי ערבי יהודי - בתל אביב - יפו - סך 49,135 ₪.
4. משגרירות סין בישראל, למרכז דניאל לחתירה - בתל אביב - יפו - סך 35,960 ₪.
5. מקרן היינריך בל, לרשות לאיכות הסביבה וקיימות - בתל אביב - יפו - סך 18,000 ₪.
6. משגרירות צרפת בישראל, למרכז בית ביאליק - בתל אביב - יפו - סך 9,471 ₪.

 

בשנת 2017
1. מנציבות האו"ם, למרכז סיוע לעובדים הזרים - מסיל"ה - בתל אביב - יפו - סך 482,604 ₪.
2. משגרירות ארה"ב בישראל, למרכז קהילתי ערבי יהודי בתל אביב - יפו - סך 92,945 ₪. 
3. משגרירות סין בישראל, למרכז דניאל לחתירה - סך 21,180 ₪. 

 

בשנת 2016
1. מנציבות האו"ם, למרכז סיוע לעובדים הזרים - מסיל"ה - בתל אביב - יפו - סך 380,000 ₪.
2. משגרירות ארה"ב בישראל, למרכז קהילתי ערבי יהודי בתל אביב - יפו - סך 38,920 ₪. 
PDF_1דוח תרומות

 

בשנת 2015
1. מנציבות האו"ם, למרכז סיוע לעובדים הזרים - מסיל"ה - בתל אביב - יפו - סך 588,958 ₪.
2. משגרירות ארה"ב בישראל, למרכז קהילתי ערבי יהודי בתל אביב - יפו - סך 82,328 ₪.
PDF_1דוח תרומות

  1. מה קורה?
  2. טפסים ואישורים
  3. קריירה
  4. גלריה
  5. צור קשר