צ'אט קורונה - תשובות לשאלות און ליין

על החברה ופעילותה

חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בתל אביב מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ (חל"צ)  החלה לפעול בשנת 1979. החברה הינה חברה לתועלת הציבור ומלכ"ר.

בעלי המניות של החברה הם המגבית המאוחדת לישראל (94% מהמניות), הסוכנות היהודית וגופים קשורים.
המגבית המאוחדת לישראל הינה חברת בת בבעלות הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה. אחת המגביות המרכזיות הקשורות לסוכנות היהודית. החברה פועלת בתל אביב גם בשליחותה ובשמה של המגבית.

החברה מקיימת פעילות ענפה בכל רחבי העיר תל אביב-יפו, בשליחות העירייה, הסוכנות היהודית, המגבית המאוחדת לישראל, תורמים וגורמים נוספים - תוך הפעלת למעלה מ– 150 מוסדות ותוכניות חינוך, תרבות, חברה, קהילה, נוער, ספורט ופנאי בהיקפים גדולים ומשמעותיים.

החברה גם מבצעת פעולות בינוי ואחזקה בהיקפים גדולים בשליחות העירייה, תורמים וגורמים נוספים.
כל פעילות החברה נעשית לרווחת הקהילה בתל אביב – יפו.

יו"ר הדירקטוריון: עו"ד דני בירן 
מנכ"ל החברה: עדי צברי אוסטנלו

מחזור הפעילות השנתי:

שנת 2012 – כ- 259 מלש"ח (עפ"י דוחות כספיים מבוקרים)
שנת 2013 – כ- 276 מלש"ח (עפ"י דוחות כספיים מבוקרים)
שנת 2014 – כ- 282 מלש"ח (עפ"י דוחות כספיים מבוקרים)
שנת 2015 – כ- 320 מלש"ח (עפ"י דוחות כספיים מבוקרים)
שנת 2016 – כ- 359 מלש"ח (עפ"י דוחות כספיים מבוקרים)
שנת 2017  כ- 413 מלש"ח (עפ"י דוחות כספיים מבוקרים)
שנת 2018 – כ- 436 מלש"ח (עפ"י דוחות כספיים מבוקרים)
שנת 2019  כ- 459 מלש"ח (עפ"י דוחות כספיים מבוקרים)

כמחצית מההכנסות הן הכנסות עצמיות (משתתפים בפעילויות, דמי שימוש ועוד).

היקף עובדים:
החברה מעסיקה כ- 3,000 עובדים, כ- 60 במטה והשאר במוסדות המופעלים ברחבי העיר (חלקם בהיקפים מלאים וחלקם בהיקפים חלקיים / עונתיים).

משרדי מטה החברה: 
שכונת יד אליהו, רח' יגאל אלון 55 א', תל אביב. 

  1. מה קורה?
  2. טפסים ואישורים
  3. קריירה
  4. גלריה
  5. צור קשר